Davet  

Değerli Meslektaşlarım,

Jinekolojik Onkoloji Derneği’mizin 11. kongresini, 30 Nisan - 04 Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştireceğiz.

20 yıl önce çok küçük bir grupla kurduğumuz derneğimiz, bugün çok büyük üye sayılarına ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde kongrelerimiz dışında; bölge toplantıları, kurslar, uluslararası toplantılar ve hastaneler arası bilimsel toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılar ülkemizde jinekolojik onkoloji kavramının gelişmesini sağlamış ve bir çok yeni yetişen değerli genç arkadaşlarımıza önemli katkılar yapmıştır.

Amacımız ülkemizde jinekolojik onkoloji biliminin gelişmesini sağlamak ve çok merkezli çalışmalar ile dünya bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Böylece hastalarımıza verilecek olan hizmetin kalitesi arttırılmış olacaktır. Ayrıca ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarını, jinekolojik onkoloji alanında yetiştirmek de amaçlanmaktadır.

Derneğimizin önemli yapıtaşlarından bir tanesi ise uluslararası ilişkilerdir. Bu konu ile ilgili yıllardır yapılan gelişmelerin artarak sürdürülmesi gerekmektedir. Yukarıda belirttiğim çok merkezli çalışmaların başlatılması ve tamamlanması bu konuya katkıda bulunacak temel unsurlardan biridir.

Bu kongrede jinekolojik onkoloji ile ilgili tüm gelişmeler yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından tartışılacaktır. Jinekolojik onkolojideki yeni gelişmeler dışında “alt genital sistem prekanseroz lezyonları ve endoskopik - açık abdominal cerrahinin yarar ve sınırları” konuları ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca bu toplantıda ülkemiz klinikleri kendi çalışmalarını serbest bildiriler şeklinde sunma fırsatı bulacaklardır. Kongremizin temel amacı, tüm konuşmacıların ve katılımcıların bilgi birikiminin artmasına katkıda bulunmaktır.

Yukarıdaki beklentileri gerçekleştirebilmemiz için yönetim kurulu adına düzenlemekten gurur duyduğum 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi’nin verimli olması için katkı ve desteklerinizi bekler, başarılar dilerim.


Prof Dr Macit ARVAS
Jinekolojik Onkoloji Derneği Başkanı

 
   

LookUs & Online Makale