KABUL EDİLEN POSTER SUNUMLARI

P-001Squamous cell carcinoma arising in a mature cystic teratoma of the ovary in young patient with elevated carbohydrate antigen 19-9
Dağıstan Tolga Arıöz, Çiğdem Tokyol, Figen Kır Şahin, Gülengül Köken, Sezgin Yılmaz, Mehmet Yılmazer, Sinan Özalp
 
P-002Vulvar Intraepithelial Neoplasia 16 Women
Cüneyt Eftal Taner, İrem Şenyuva, Şevki Göksun Gökulu

P-003Türk kadınlarındaki HPV prevalansı: Başkent üniversitesi deneyimi
Polat Dursun, Eralp Başer, M.Özge Çiçek, Esra Kuşçu, Süheyla Serin Senger, Hande Arslan, Ali Ayhan

P-004Skin Metastasis Of Sarcomatoid Squamoz Cell Carcinoma In Vulva (A Case Report)
Cüneyt Eftal Taner, İrem Şenyuva, Elif Üstünay, Sibel Keçeli, Duygu Ayaz

P-005Basal Cell Carcinoma Of The Vulva (A Case Report)
İrem Şenyuva, Cüneyt Eftal Taner, Elif Üstünay, Sevil Sayhan

P-006Başkent üniversitesi tıp fakültesinde quadrivalan hpv aşısı yapılan ilk 103 hastanin demografik profili
Polat Dursun, Esra Kuşçu, Ali Ayhan

P-007Hyperpigmentation secondary to lipozomal doxorubicin treatment
Peter Rose, Behiye Pinar Cilesiz Goksedef
 
P-008Aggressive Angiomyxoma
Emrah Töz, Merih Hanhan, Duygu Ayaz, Çağdaş Çöllüoğlu, Şivekar Tınar

P-009Uluslararası indekslerde Türkiye'den yapılan jinekolojik onkoloji yayınları
Polat Dursun, Murat Gültekin, Ali Ayhan

P-010Positive Peritoneal Cytology And Its Prognostic Value In Endometrioid Adenocancer Confined To The Uterus
Jale Metindir, Gülay Bilir Dilek

P-011Mature cystic teratoma: The Clinical and Anatomic Aspect of 140 cases
Deniz Balsak, Alihan Tığlı, Çağdaş Çöllüoğlu, Nahit Ata, Yusuf Yıldırım, Merih Hanhan, Sefa Kurt, Şivekar Tınar

P-012A Case Report: Bilateral Ovarian Cysts with Different Histological Types in Postmenopausal Woman
Umur Kuyumcuoğlu, Ahmet Kale, Fatmanur Hançer

P-013Unusual presentation of dermoid cyst that derived from bladder dome presenting as subserosal leiomyoma uteri
Umur Kuyumcuoğlu, Ahmet Kale

P-014Pelvic packing method (After two laparotomy): A salvage procedure to control intractable pelvic hemorrhage after vaginal hysterectomy
Ahmet Kale, Umur Kuyumcuoğlu

P-015Serum CA 125 levels in 60 patients with benign adnexial pathologies
Umur Kuyumcuoğlu, Ahmet Kale, Fatmanur Hançer

P-016A Case Report: Recurrent Hydatidiform Mole Complicated with Five Times Spontaneous Abortion
Ahmet Kale, Umur Kuyumcuoğlu, Fatmanur Hançer

P-017Huge leiomyoma of the vagina that caused constipation and urinary retention
Umur Kuyumcuoğlu, Nurten Akdeniz, Ahmet Kale, Mahmut Erdemoğlu, Hüseyin Büyükbayram

P-018Fallopian tube carcinoma metastatic to the pericardium and breast
Selim Büyükkurt, Ümran Güleç, Barış Güzel, Ali Kolusarı, Handan Zeren, İlhan Tuncer, Mehmet Ali Vardar

P-019Adnexal Torsion: Analysis of 17 cases
Ahmet Kale, Umur Kuyumcuoğlu, Kadir Kangal

P-020The Accuracy Of Preoperatıve Endometrial Sampling To Detect And Accurately Diagnose Endometrial Tumors
Serdar Balcı, Meral Koyuncuoğlu, Halil Gürsoy Pala, Bahadır Saatlı, Namık Demir, Gül Saatlı, Uğur Saygılı

P-021Jinekolojik kanserlerde over transpozisyonu
Polat Dursun, Esra Kuşçu , Ali Ayhan

P-022Endometrial histologic changes in breast cancer patients receiving endocrine therapy
Gökalp Öner, Bülent Özçelik, Tuncay Özgün, Çağdaş Türkyılmaz, Semih Uludağ, Serdar Serin

P-023Seaching Angiogenesis and Neovascularization İn Ovarian Neoplasia
Önder Koç, Bülent Duran, Sema Zergeroğlu, Ata Topçuoğlu, Melahat Dönmez

P-024Synchronous primary malignancies of the female genital tract:cervical squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the endometrium
Seyhan Sönmez, Merih Hanhan, Sibel Demirkeçeci, Emrah Töz, Şivekar Tınar

P-025E of a Non-Hormonal Oral Anti-Fibrinolytic Hemostatic Agent (Transexamic Acid) for Managment of Patients With Dysfunctional Uterine Bleeding
Murat Gültekin, Kemal Diribaş, Mehmet Akif Gökçeoğlu, Erhan Buru, Aslıhan Merden

P-026Trimebutin Maleat for The Management of Patients With Non-Specific Abdominal Distension
Murat Gültekin, Kemal Diribaş, Cem Solak, Erhan Buru, Mehmet Akif Gökçeoğlu

P-027Posterior Colpotomy in Urban Areas: An Alternative Diagnostic and Therapeutic Tool For Patients With Benign Adnexial Masses and Patients With Sterilization Desire
Murat Gültekin, Kemal Diribaş, Mehmet Akif Gökçeoğlu, Erhan Buru

P-028Role of Early Ultrasonography In The Management of Molar Pregnancies
Murat Gültekin, Kemal Diribaş, Mehmet Anıl Onan, Mehmet Faruk Köse

P-029Triple Combination Crem For Prophylaxis in Suspicious Incisional Wounds
Murat Gültekin, Kemal Diribaş, Şeref Yılmaz, Mehmet Akif Gökçeoğlu, Erhan Buru, Raziye Kara

P-030Results of Endometrial Biopsies in An Urban Area Hospital in Central Anatolia
Murat Gültekin, Kemal Diribaş, Yasemin Dölek, Raziye Kaya, Aslıhan Merden, Erhan Buru, Mehmet Akif Gökçeoğlu

P-031Mucoepidermoid carcinoma of the parotid gland with ovarian and peritoneal metastasis
Selim Büyükkurt, Barış Güzel, Ümran Güleç, Çiğdem Akçabay, Derya Gümürdülü, Handan Zeren, Aytekin Altıntaş

P-032Mucinous adenocarcinoma arising from ovarian mature cystic teratoma in pregnancy: a case report
Volkan Ulker, Ali Gedikbasi, Ceyhun Numanoglu, Yavuz Salihoglu, Ozgur Akbayir, Yasemin Ozluk, Ahmet Gulkilik

P-033Successfull Invitro Fertilization After Levonorgestrel Intrauterine System Management Of Megestrol-Resistant Complex Atypical Endometrial Hyperplasia
Namık Kemal Duru, Kazım Gezginç, Kazım Emre Karaşahin, İbrahim Alanbay, Uğur Keskin, Murat Dede, İskender Başer

P-034Small Cell Carcinoma Of The Endometrium: A Case Report And Review Of The Literature
İbrahim Alanbay, Kazım Gezginç, Ulaş Fidan, Armağan Günalp, Murat Dede, Müfit Cemal Yenen

P-035Controlling of intractable genital bleeding due to advanced cervical cancer using selective hypogastric arteries embolisation: The report of 2 clinical cases
Yiğit Göktay, Deniz Balsak, Refaettin Şahin, Yusuf Yıldırım, Fatih Demirci, Cumhur Bulutgenç, Şivekar Tınar

P-036Beyin Metastazı İle Seyreden Over Karsinomlu Olgu Sunumu
Mehtap Çalış, Tülin Bek, Berrin Yalçın, Şükran Öztürk, Ayşe Doğan, Orhan Kızılkaya, Öznur Aksakal, Oktay İncekara

P-037Endometrium Kanserinde Frozen Değerlendirmesinin Sonuçları
Ali Haberal, Taner Turan, Emire Oğuz, Nejat Özgül, Nurettin Boran, Süha Özer, Ömer Faruk Demir, Reyhan Öçalan, Gökhan Tulunay, Mehmet Faruk Köse

P-038Evre IB Serviks Kanserinde Cerrahi-Patolojik Yüksek-Risk Faktörleri Yokluğunda Sağ Kalımı Belirleyen Faktörler
Reyhan Öçalan, Taner Turan, Fatma Önalan, Nurettin Boran, Nejat Özgül, Gökhan Tulunay, Süha Özer, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-039Partial Gastrectomy To Achieve Optimal Cytoreduction In Ovarian Cancer
Çagatay Taskiran, Anıl Onan, Abdulkadir Bedirli, Esengul Turkyılmaz, Umit Korucuoglu,
Haldun Guner

P-040Erken Evre (IB-IIA) Serviks Kanserinde Çıkarılan Lenf Nodu Sayısı ve Lenf Nodu Metastaz Oranı Arasındaki İlişki
Gökhan Tulunay, Taner Turan, Süha Özer, Nurettin Boran, Nejat Özgül, Reyhan Öçalan, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-041Erken Evre Serviks Kanserinde Cerrahi Patolojik Risk Faktörlerinin Evreye Göre Dağılımı
Süha Özer, Taner Turan, Nuray Yüksel, Gonca Çoban, Gökhan Tulunay, Nurettin Boran, Nejat Özgül, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-042Erken Evre Serviks Kanserinde Lenf Nodu Tutulumunu Belirleyen Faktörler
Nurettin Boran, Taner Turan, Nuray Yüksel, Süha Özer, Reyhan Öçalan, Gökhan Tulunay, Nejat Özgül, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-043Evre IB2 Serviks Kanserinde Neoadjuvan Kemoterapiye Cevabı Belirleyen Faktörler
Nejat Özgül, Taner Turan, İltaç Küçükelçi, Gökhan Tulunay, Nurettin Boran, Süha Özer, İskender Kög, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-044Evre IB2 Serviks Kanserinin Tedavisinde Radioterapi ve Primer Radikal Histerektominin Karşılaştırılması
Mehmet Faruk Köse, Taner Turan, İltaç Küçükelçi, Süha Özer, Nurettin Boran, Gökhan Tulunay, Nejat Özgül, Reyhan Öçalan, Ali Haberal

P-045Evre IB Serviks Kanserinde Prognostik Faktörler
Reyhan Öçalan, Taner Turan, Mehmet Faruk Köse, Nurettin Boran, Gökhan Tulunay, Süha Özer, Nejat Özgül, Ali Haberal

P-046Evre IB-IIA Serviks Kanserinde Tümör Boyutuyla Cerrahi-Patolojik Faktörler Arasındaki İlişki
Taner Turan, Nuray Yüksel, Gökhan Tulunay, Nejat Özgül, Nurettin Boran, Reyhan Öçalan, Süha Özer, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-047Kompleks Atipili Hiperplazide İntraoperatif Patoloji Değerlendirmesinin Güvenirliği
Süha Özer, Taner Turan, İltaç Küçükelçi, Gökhan Tulunay, Nurettin Boran, Ömer Faruk Demir, Serap Bozok, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-048Serviks Kanseri Evre IB2’de Neoadjuvan Kemoterapiyle Primer Radikal Histerektominin Karşılaştırılması
Taner Turan, İltaç Küçükelçi, Nuray Yüksel, Nurettin Boran, Gökhan Tulunay, Nejat Özgül, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-049Tip III Radikal Histerektomiyle Tedavi Edilmiş Serviks IB Karsinomunda Yüksek Risk Faktörlerinin (Parametrial İnvazyon, Lenf Nodu Metastazı ve Cerrahi Sınır Pozitişiği) Prognozdaki Yeri
Taner Turan, Nurtttin Boran, İltaç Küçükelçi, Nejat Özgül, Gökhan Tulunay, Reyhan Öçalan, Süha Özer, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-050Discordant Computerized Tomography (CT)/18F- şuorodeoxyglucose positron emission tomography computerized tomography (F-18 FDG-PET/CT) imaging for the diagnosis of borderline tumors: A case report
Sinan Özalp, İlknur Ak, Mahmut Kebapçı, Ömer Tarık Yalçın, Ceren Yıldız

P-051omental cycst as a pelvic mass: a case report
Önder Koç, Ata Topçuoğlu, Bülent Duran, Neriman Şengül, Melahat Dönmez

P-052Effective Treatment Of Fordyce's Angiokeratoma With Topical Steroid
Çağdaş Türkyılmaz, Bülent Özçelik, Tolga Atakul, Serdar Serin

P-053Leiomyoma Mİimicking Bartholin Gland Abscess
Önder Koç, Neriman Şengül, Bülent Duran, Safiye Gürel, Fahri Yılmaz, Melahat Dönmez

P-054Splenosis Mimicking An Adnexal Mass: Case Report And Review Of The Literature
Murat Dede, Emre Karaşahin, Ibrahim Alanbay, Yusuf Üstün, Salih Deveci, Ismail Hakkı Özerhan, Müfit Cemal Yenen

P-055"Total Pelvic Exenteration" for Recurrent Cervical Cancer with Rectovaginal Fistula: A Case Report
Yusuf Yıldırım

P-056Unusual Malignant Transformations of Mature Cystic Teratoma: Primary Carcinoid and Papillary Thyroid Carcinoma
Tayfun Güngör, Sündüz Özlem Altınkaya, Hatice Bayramoğlu, Levent Şirvan, Ümit Bilge

P-057Aggressive Angiomyxoma of the Vulva
Cem Dane, Emine Kalli, Banu Dane, Zeynep Tatar, Ahmet Cetin

P-058Erken evre serviks kanserinde total laparoskopik radikal abdominal histerektomi
Tayup Şimşek, Serap Fırtına, Murat Özekinci

P-059Complete Hydatidiform Mole With a Coexistent Twin Live Fetus: Report of Three Cases
Sündüz Özlem Altınkaya, Tayfun Güngör, Ömer Lütfi Tapısız, Ümit Bilge, Leyla Mollamahmutoğlu

P-060Sclerosing Stromal Tumor of the Ovary. Report of Five Cases
Tayfun Güngör, Sündüz Özlem Altınkaya, Serap Akbay, Levent Şirvan, Leyla Mollamahmutoğlu

P-061LEEP (loop electrosurgical excisional procedure) Sonrası Cerrahi Sınır Pozitif CIN 3 Olgularında Tek Başına Takip Yeterli mi?
Macit Arvas, Onur Şahin Güralp, Özlem Görgün, Fuat Demirkıran, Tugan Beşe, Cevdet Şanioğlu

P-062Ovarian Mucinous Cystadenocarcinoma with Mural Nodule: Report of a case
Banu Dane, Cem Dane, Nilgün Demirbag, Ahmet Cetin

P-063Labia Majora’da Anjiomiksom: (Olgu sunumu)
Can Tüfekci, Gültekin Köse, Nurettin Aka, Gökmen Sukgen, Sema Etiz Sayharman

P-064Küçük Hücreli Over Kanseri (Olgu sunumu)
Gültekin Köse, Nurettin Aka, Can Tüfekci, Pınar Gökova Azman, Sema Etiz Sayharman

P-065Overin Karsinoid Tümörü (Olgu sunumu)
Nurettin Aka, Can Tüfekci, Gültekin Köse, Şefik Arpacı, Sema Etiz Sayharman

P-066Over Kanseri Olgularının Histapatolojik Tanılarına ve Tedavilerine Göre İncelenmesi: 110 olgu deneyimi
Nurettin Aka, Gültekin Köse, Can Tüfekci, Ünal Türkay, Sema Etiz Sayharman

P-067Endometrial kanser olgularının histapatolojik tanılarına ve tedavilerine göre incelenmesi: 88 olgu deneyimi
Gültekin Köse, Nurettin Aka, Can Tüfekci, Evrim Eren, Sema Etiz Sayharman

P-068Hemostasis after cold-knife conization: A randomized prospective trial comparing cerclage suture versus electro-cauterization
Cem Dane, Banu Dane, Murat Erginbas, Ahmet Cetin

P-069Coexistence of Ovarian Epithelial Tumor of Borderline Malignancy With Pregnancy: A Case Report
Sündüz Özlem Altınkaya, Serap Akbay, Tayfun Güngör, Betül Bayır Talas, Ümit Bilge

P-070Recurrent Molar Pregnancy in Association with Pelvic Congestion Syndrome
Süleyman Güven, Mustafa Özgür, Mesut A. Ünsal, Hasan Bozkaya

P-071Pelvic Hemangiopericytoma Mimicking an Ovarian Neoplasm: A case report
Cem Dane, Yaprak Rustemoglu, Banu Dane, Saime Gul Barut, Ahmet Cetin

P-072Ovarian Hemangiomas: Report of two cases and review of the literature
Filiz Bolat, Serkan Erkanlı, Nazım Emrah Koçer

P-073Epidermoid Cyst of the Ovary Accompanying Well Differentiated Endometrial Carcinoma
Filiz Bolat, Serkan Erkanlı, Tuba Canpolat

P-074Benign mucinous cystadenoma with stromal luteinizasyon during pregnancy: Virilization and a rare cause of fetal intrauterine growth restriction
Filiz Bolat, Ayşe Parlakgümüş, Tuba Canpolat, İlhan Tuncer

P-075Overin Matür Teratomunun Rektum İnvazyonu: Olgu Sunumu
Orhan Ünal, Bülent Kars, Aybala Akıl, Oluş Api, Mehmet Cem Turan, Melin Geçer, Yasemin Karageyim

P-076Gastroşizis Anomalisi ile Birlikte Gözlenen Parsiyel Mol: Olgu Sunumu
İbrahim Alanbay, K. Emre Karaşahin, Ulaş Fidan, Murat Dede, Müfit Cemal Yenen

P-077Conservative Surgical Treatment Of Cervical Preinvasive Lesions: Is It Feasible Without Colposcopy-Directed Cervical Biopsy In High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion Cytological Findings?
Mustafa Coşan Terek, Ahmet Aydın Özsaran, Müfit Cemal Yenen, Murat Dede, Kazım Gezginç, Yılmaz Dikmen

P-078Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kanser Erken Teşhis-Tarama ve Eğitim Merkezi Servikovajinal Smear Taraması Sonuçlarımız
Celalettin Eroğlu, Yaşar Ünlü, Mehmet Ali Eryılmaz, Oğuzhan Gönenç

P-079A clinico-pathologic analysis: A relationship between endometrial carcinoma and uninvolved endometrium
Cem Dane, Zeynep Tatar, Banu Dane, Ahmet Cetin

P-080Jinekolojik kanserli infertil hastalarda konservatif yaklaşım. Endometrium ve endometrium-over kanseri birlikte olan olgular
Tayup Şimşek, Özgül Mamaklı, Gülgün Erdoğan, Elif Peştereli

P-081Dermoid Cysts with Elevated Tumor Markers
Mehmet Coskun Salman, Gurkan Bozdag, Zeliha Atak, Kunter Yuce

P-082Endometrioma Cysts with Highly Elevated CA125 Levels
Mehmet Coskun Salman, Gurkan Bozdag, Nasuh Utku Dogan, Zeliha Atak, Gun Dogudan Dagdeviren, Kunter Yuce

P-083Incidental Diagnosis of Early Stage Tubal Carcinoma in a Patient with Bilateral Breast Cancer
Mehmet Coskun Salman, Kunter Yuce

P-084Recurrent Laryngeal Papillomatosis in an Infant Born from a Mother with Undiagnosed Human Papilloma Virus Infection
Mehmet Coskun Salman, Nasuh Utku Dogan, Kunter Yuce

P-085BİR TOPLUM TABANLI SERVİKS KANSERİ TARAMA ÖRNEĞİ Antalya Merkez 13 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesinde İkamet Eden 25-64 Yaş Grubu Kadınlarda Servikal Smear Alımı İle Serviks Kanseri Araştırma Projesi
Selda Aydın, Hülya Karakılınç

P-086Lymphoepithelioma-like carcinoma of cervix, a case report
Emel Özalp, Sabit Sinan Özalp, Mustafa Açıkalın, Tercan Us

P-087Sezaryen Skarında Endometriotik Odaktan Gelişen Seröz Papiller Karsinoma: Olgu Sunumu
Taner Turan, Dilek Bülbül, Nurettin Boran, İltaç Küçükelçi, Gökhan Tulunay, Nejat Özgül, Reyhan Öçalan, Süha Özer, Mehmet Faruk Köse, Ali Haberal

P-088Malignant Brenner Tumors Case Report
Nilgün Dicle, Sibel Keçeci, Sevil Sayhan, Duygu Ayaz, Muzaffer Sancı

P-089Human Papilloma Virus Positivity In Patients With Abnormal Cervical Cytology
Anıl Onan, Arzu Acar, Isıl Fidan, Çagatay Taskiran, Seyyal Rota, Rifat Gursoy, Haldun Guner
P-090Endometriyum Karsinomlarında Miyometriyal İnvazyonun Transvajinal Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Orhan Ünal, Hasan Seyhani Kalender, Bülent Kars, Aybala Akıl, Yasemin K Karşıdağ, Esra E Büyükbayrak, Ayşe Gül Özyapı, Mehmet Cem Turan, Nimet Karadayı

P-091The Accuracy of Frozen Section Pathology at Hysterectomy in Patients with Atypical Endometrial Hyperplasia
Mehmet Coskun Salman, Nasuh Utku Dogan, Kubra Boynukalin, Nihal Sahin, Alp Usubutun, Kunter Yuce

P-092A Case Of Gastric Cancer With Giant Bilateral Ovarian Metastases
Dağıstan Tolga Arıöz, Nuket Mas, Sezgin Yılmaz, Arif Saylan, Mehmet Yılmazer

P-093The Frequency of Endometrial Carcinoma in Patients with Atypical Endometrial Hyperplasia
Mehmet Coskun Salman, Nasuh Utku Dogan, Kubra Boynukalin, Nihal Sahin, Alp Usubutun, Kunter Yuce

P-094Comparison of Grades at Biopsy and Hysterectomy in Patients with Endometrial Cancer
Mehmet Coskun Salman, Zeliha Atak, Kubra Boynukalin, Alp Usubutun, Kunter Yuce

P-095What Should Be The Extent Of Radical Hysterectomy In Stage Ib2 Cervical Cancer: A Case Report And
Review Of The Literature

Çagatay Taşkiran, Anıl Onan, Ümit Korucuoglu, Esengül Türkyılmaz, Haldun Güner

P-096Androjenik semptomlarla karakterli gynandroblastom olgusu
Ümit Korucuoğlu, Anıl Onan, Özgür Ekinci, Burcu Saka, Ömür Ataoğlu, Çağatay Taşkıran, Haldun Güner

P-097Endoservikal Müsinöz Adenokarsinom Taşlı Yüzük Hücreli Varyant Olgu Sunumu
Ümit Korucuoğlu, Özgür Ekinci, Anıl Onan, Burcu Saka, Özdemir Himmetoğlu, Çağatay Taşkıran, Ömür Ataoğlu

P-098Peritoneal Tuberculosis Mimicking Advanced-stage Ovarian Cancer
Mehmet Coskun Salman, Melih Velipasaoglu, Kunter Yuce

P-099Sigmoid Metastasis From A Serous Cystadenocarcinoma Of The Ovary: Case Report
Halil Gürsoy Pala, Erkan Çağlıyan, Meral Koyuncuoğlu, Uğur Saygılı

P-100Detection of cervical intraepithelial neoplasia in women with abnormal pap smear by HPV testing: A prospective study
Cem Dane, Gonca Batmaz, Banu Dane, Ahmet Cetin

P-101Gebelik ve Pelvik Kitle
Kadir Güzin, Soner Doğanyılmaz, Egemen Aydın, Erdem Özerden, Selim Afşar, Ayşe Yiğit

P-102Düşük Riskli Popülasyonda Her Taramanın Etkinliği Aynı Mıdır ? Smear Ve Mammografi Karşılaştırması
Gürkan Kıran, Bülent Köstü, Ayhan Coşkun, Hakan Kıran, Deniz Cemgil Arıkan, Emine Bankoğlu

P-103Uterus Ve Fallop Tüpü Eşzamanlı Karsinomu: Malign Plevral Effüzyonun Nadir Bir Nedeni
Ali Baloğlu, Ali Yavuzcan, Burcu Çetinkaya, Mehmet Pehlivan, Seyran Yiğit

P-104Heterolog Komponentli Malign Mikst Mezodermal Tümör Olarak Tekrarlayan Seröz Papiller Kistadenokarsinom
Ali Baloğlu, Ali Yavuzcan, Burcu Çetinkaya, Ali Kavas, Seyran Yiğit

P-105Chylous Ascites Following Treatment For Cervical Cancer With Elevated Ca-125. A Case Report
Tayfun Güngör, Sündüz Özlem Altınkaya, Ömer Lütfi Tapısız, Orhan Aksakal, Ümit Bilge

P-106Meme Kanseri Nedeniyle Tamoksifen Kullananlarda Endometrial Patolojiler
Levent Hüseyin Keskin, Nilüfer Akgün, Tuba Semerci, Işık Üstüner, Emine Çelen, Serpil Aydoğmuş, Mehmet Gümüş, Ayşe Filiz Avşar

P-107Servikal Smear Sitolojisi ile Servikal Biyopsi Histopatolojisinin Korelasyonu
Levent Hüseyin Keskin, Özlem Sarıcı, Meryem Kuru, Işık Üstüner, Serpil Aydoğmuş, Emine Çelen, Ayşe Filiz Avşar

P-108Perianal Bölgede Dev Kondilom (Buschke Lowenstein Tümörü ): Olgu Sunumu
Samet Topuz, Ahmet Cem İyibozkurt, Yavuz Salihoğlu, Rıdvan İlhan, Ergin Bengisu, Sinan Berkman

P-109Complete hydatiform mole with live fetus
Süleyman Güven, Mustafa Özgür, Mesut Abdulkerim Ünsal, Hasan Bozkaya

P-110Jinekolojik tümörlerde radyoterapi sonrası geç yan etki değerlendirmesinde LENT/SOMA, RTOG/EORTC, Franco-Italian glossary (FR-IT) skorlama sistemlerinin karşılatırılması
Seden Küçücük, Zeynep Almaç, Nergiz Dağoğlu, Binnaz Sarper, Şule Karaman, Işık Aslay

P-111Synchronous endometrium cancer, ovarian cancer and basal cell carcinoma in a patient: A case report
Cetin Celik, Suna Ozdemir, Rengin Karataylı, Ali Acar

P-112Recurrence of endometrium cancer on rectus abdominis muscle: A case report
Ali Acar, Osman Balcı, Rengin Karataylı, Cetin Celik

P-113Does histopathologic results of the lymph nodes from pelvic and para-aortic lacation regions effect on survival in ovarian cancer?
Hüsnü Görgen, Ahmet Çetin, Murat Api, Esra İdiş

P-114Evaluation of malignant ovarian sex cord tromal tumors: Case series
Murat Api, Ahmet Çetin, Hüsnü Görgen, Esra İdiş

P-115The prognostic value of age, grade, presence of ascites histopathologic results, of ascites, and body mass index, in the ovarian cancer
Hüsnü Görgen, Murat Api, Ahmet Çetin, Esra İdiş

P-116The importance of hematologic parameters on the outcome of ovarian cancer
Murat Api, Hüsnü Görgen, Ahmet Çetin, Esra İdiş

P-117Documentation of our ovarian cancer cases between 2003-2007
Hüsnü Görgen, Murat Api, Ahmet Çetin, Esra İdiş

P-118Prediction of stage in ovarian carcinoma by using preoperative assessment of risk of malignancy index
Murat Api, Ahmet Çetin, Hüsnü Görgen, Esra İdiş

P-119Malignant ovarian germ cell tumors: Case series
Ahmet Çetin, Hüsnü Görgen, Murat Api, Esra İdiş

P-120Jinekolojik Onkoloji Operasyonlarında Intraoperatif Genel Cerrahi Konsültasyonu İstenen Olguların Değerlendirilmesi
İbrahim Alanbay, Kazım Gezginç, K. Emre Karasahin, Murat Dede, Gökhan Yağcı, İsmail H. Özerhan, Müfit Cemal Yenen

P-121Serous psammocarcinoma of the ovary and peritoneum: Two Case Reports and Review of the Literature
İbrahim Alanbay, Murat Dede, Yusuf Üstün, Emre Karaşahin, Salih Deveci, Ömer Günhan, Müfit Cemal Yenen

P-122Vulva Kanseri İle Karışan Vulvar Piyojenik Granülom (Kapiller Hemanjiyom) Olgusu
Bülent Köstü, Gürkan Kıran, Deniz Cemgil Arıkan, Ayhan Coşkun, Hakan Kıran

P-123Efficiency of dissected lymph node count on survival in patients with endometrial carcinoma
Erkan Çağlıyan, Bahadır Saatlı, Uğur Saygılı, Meral Koyuncuoğlu

P-124Overde seyrek görülen endoservikal-benzeri (mullerian) müsinöz karsinom olgusu
Meral Koyuncuoğlu, Özgür Bige, Şafak Olgan, Enis İğci, Binnaz Demirkan, Uğur Saygılı

P-125Otomputasyon gösteren benign seröz kistadenomlu over dokusu
Meral Koyuncuoğlu, Özgür Bige, Mehtat Ünlü, Uğur Saygılı

P-126Servikste adenoma malignum olgusu
Meral Koyuncuoğlu, Cemal Posacı, Mehtat Ünlü, Uğur Yılmaz

P-127Is Tumor Free Distance More Predictive Than Myometrial Invasion In Patients With Stage I and Stage II Endometrial Carcinoma
Erkan Çağlıyan, Bahadır Saatlı, Uğur Saygılı, Meral Koyuncuoğlu

P-128Solitary Cerebellar Metastases From Ovarian Epithelial Carcinoma: A Case Report
Erkan Çağlıyan, Şafak Olgan, Uğur Saygılı, Meral Koyuncuoğlu

P-129Eşzamanlı Endometrial Mikst Tip Adenokarsinom ile Overian Müsinöz Kistadenokarsinom: Nadir Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Ali Baloğlu, Ali Yavuzcan, Burcu Çetinkaya, Sevim Kalsen, Seyran Yiğit

P-130Epitelial Over Kanserinde Vagina Metastazı: Olgu Sunumu
Samet Topuz, Ahmet Cem İyibozkurt, Cenk Yaşa, Sıtkı Tuzlalı, Yavuz Salihoğlu, Ergin Bengisu, Sinan Berkman

P-131Doktorlarda Pap Smear Taramasına Katılım Sıklığı
Gürkan Kıran, Savaş Karakuş, Bülent Köstü, Mehmet Ali Vardar

P-132Malignant Müllerian mixed tumor with heterologous component of the fallopian tube: A case report
Gökalp Öner, İbrahim Serdar Serin, Bülent Özçelik, Figen Öztürk

P-133Renal Anomalinin Eşlik Ettiği Dev Ovaryan Müsinöz Kistadenom: Vaka Sunumu
Özgür Şahincioğlu, Korhan Kahraman, Esra Çetinkaya, Vugar Bayramov, Sevgi Tezcan

P-134Mid-Trimester Trakelektomi, Gebelikte Tanı Konan Servikal Kanser İçin Uygun Bir Yönetim Şekli midir?
Ateş Karateke, Çetin Çam, Cem Çelik, Bahar Baykal, Esra İzmit, Özgür Aydın Tosun

P-135Postmenapozal Kanama ile Prezente Olan Primer Servikal Non-Hodgkin Lenfoma: Nadir Bir Olgu
Ali Baloğlu, Burcu Çetinkaya, Ali Yavuzcan, Ali Kavas, Seyran Yiğit

P-136Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2000-2008 Yılları Arasında Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Oranı
Çetin Çam, Özgür Aydın Tosun, Pınar Batu, Ali Sancak, Handan Çetiner, Ateş Karateke

P-137Nadir Bir Endometrial Stromal Tümör Olgusu: Yüksek Mitoz Sayısına Sahip Endometrial Stromal Nodül
Ali Baloğlu, Burcu Çetinkaya, Ali Yavuzcan, Yalçın Arıcan, Seyran Yiğit

P-138Molar Gebelik ve Klinik Ön Tanı
Çetin Çam, Pınar Batu, Özgür Aydın Tosun, Doğan Vatansever, Suna Cesur, Ateş Karateke

P-139Mol Hidatiform ve Takip Oranı
Çetin Çam, Özgür Aydın Tosun, Pınar Batu, Bahar Baykal, Nermin Koç, Ateş Karateke

P-140Gestasyonel Trofoblastik Hastalarda Vücut Kitle İndeksi
Çetin Çam, Pınar Batu, Özgür Aydın Tosun, Ertuğrul Yılmaz, Handan Çetiner, Ateş Karateke

P-141Endomeriyum kanseri olgularında preoperatif yüksek CA-125 ölçümü bağımsız prognostik faktör olarak kabul edimeli mi?
Ceyhun Numanoğlu, Onur Erol, Volkan Ülker, Melek Büyükkınacı, Özgür Akbayır, Engin Odabaş, Ahmet Gülkılık

P-142Radikal Histerektominin Mesanenin Dolum Fazı Üzerindeki Etkisi
Ateş Karateke, Çetin Çam, Gazi Yıldırım, Canan Kabaca, Ahmed Namazov, Reyhan Ayaz

P-143Tip III Histerektomi Uygulanan Olgularda Preoperatif Ve Postoperatif Basınç -Akım Çalışmalarının Karşılaştırılması
Ateş Karateke, Çetin Çam, Gazi Yıldırım, Ayşe Gürbüz, Özgür Aydın Tosun, Bahar Baykal

P-144Basit ve Radikal Histerektomi Uygulanan Hastalarda Ürojinekolojik Yaşam Kalitesi
Ateş Karateke, Çetin Çam, Gazi Yıldırım, Özgür Aydın Tosun, Esra İzmit - Özbaşlı, Cem Çelik

P-145Yüksek dereceli skuamöz intraepitelyal lezyon (HGSIL) nedeni ile konizasyon uygulanan hastaların değerlendirilmesi
Ömer Lütfi Tapısız, Tayfun Güngör, Yusuf Madendağ, Raziye Keskin Kurt, Emin Üstünyurt, Betül Bayır, Serap Akbay, Ümit Bilge, Leyla Mollamahmutoğlu

P-146Kliniğimizde vulvar karsinom tanısı alan hastalarin retrospektif değerlendirilmesi
Tayfun Güngör, Ömer Lütfi Tapısız, Raziye Keskin Kurt, Yusuf Madendağ, Emin Üstünyurt, Özlem Sündüz Altınkaya, Hatice Bayramoğlu, Ümit Bilge, Leyla Mollamahmutoğlu

P-147Dört Senkron Primer Tümör Olgusu: Meme, Endometriyum, Over ve Fallop Tüpü Kanseri
Cem İyibozkurt, Samet Topuz, Aytül Çorbacıoğlu, Evis Ropi, Ekrem Yavuz, Sinan Berkman, Temel Dağoğlu

P-148Evre IA Skuamöz Vulva Kanserinde Mortalite İle Seyreden İnguinal Nüks Vakaları
Cem İyibozkurt, Samet Topuz, Cihan Çetin, Özgür Mete, Süleyman Akhan, Yavuz Salihoğlu, Sinan Berkman, Ergin Bengisu

P-149İler yaş hastada seks-kord stromal tipte over tümörü ve Ca 19.9 yüksekliği
Vugar Bayramov, Emre Yavuz Şükür, Özgür Şahincioğlu, Murat Mehmet Seval, Cem Somer Atabekoğlu, İlkkan Dünder

P-150Primer Broad Ligament Leiyomyosarkomu: Bir Olgu Sunumu
Ali Kolusarı, Gamze Uğurluer, Mertihan Kurdoğlu, Recep Yıldızhan, Ertan Adalı, Mustafa Kösem, Hanım Güler Şahin, Mansur Kamacı

P-151Supraklavikuler Lenf Nodu Metastazı Yapan, AFP Düzeyi Normal Mikst Germ Hücreli Tümör: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Ali Baloğlu, Burcu Çetinkaya, Ali Yavuzcan, Mehmet Pehlivan, Yalçın Arıcan, Seyran Yiğit

P-152Over Kanserini Taklit Eden Gossipiboma: Bir Olgu Sunumu
Ali Kolusarı, Ertan Adalı, Recep Yıldızhan, Mertihan Kurdoğlu, Mehmet Çetin Kotan, Hanım Güler Şahin, Mansur Kamacı

P-153Geblikte Müsinöz Borderline Over Tümörü: Olgu Sunumu
Ali Kolusarı, Ertan Adalı, Mertihan Kurdoğlu, Recep Yıldızhan, Mustafa Kösem, Hanım Güler Şahin, Mansur Kamacı

P-154Senkronize primer over müzinöz kistadenokanseri ve primer pankreas müsinöz kistadenokanseri
Vugar Bayramov, Gülşen Doğan, Emre Yavuz Şükür, Esra Şerife Çetinkaya, Murat Mehmet Seval, Mete Güngör

P-155Pseudosarcoma Botryoides
Kamil Hakan Müftüoğlu, Tülin Özdemir, Leyla Mollamahmutoğlu

P-156Diaphragmatic Resection For Patients With Ovarian Cancer
Cağatay Taskiran, Anıl Onan, Esengul Turkyılmaz, Umit Korucuoğlu,Abdulkadir Bedirli,
Haldun Guner
 
P-157Total Laparoscopic Hysterectomy: Description of the technique and comparison with the laparotomy
İbrahim Ferhat Ürünsak, Ahmet Barış Güzel, Mehmet Ali Vardar, Selim Büyükkurt,
Ümran Küçükgöz Güleç, Burcu Özbakır Dülger, Hakkı Ünlügenç, Handan Zeren, Derya Gümürdülü
 
P-158Laparoscopic restaging in ovarian carcinoma
Ümran Küçükgöz Güleç, İbrahim Ferhat Ürünsak, Mehmet Ali Vardar, Selim Büyükkurt,
Ahmet Barış Güzel, Hakkı Ünlügenç, Derya Gümürdülü, Handan Zeren, Mete Sucu
 
P-159Laparoscopic restaging in endometrial carcinoma
Ahmet Barış Güzel, İbrahim Ferhat Ürünsak, Mehmet Ali Vardar, Ümran Küçükgöz Güleç, Selim Büyükkurt,
Hakkı Ünlügenç, Handan Zeren, Derya Gümürdülü, Aslı Atçı
 
P-160A Sertoli-Leydig cell tumor with granulosa cell tumor component presenting as postmenopausal vaginal bleeding
Tolga Tasci, Sibel Perçinel, Bülent Berker
 
P-161Serviks Kanseri İçin Riskli Kadınlarda HPV Sıklığının Risk Faktörleri ve Servikal Smear İle Karşılaştırılması
Celalettin Eroğlu, Mehmet Ali Eryılmaz, Recep Keşli, Yaşar Ünlü, Havva Doğan, Oğuzhan Gönenç,
Çetin Çelik
 
P-162Rekürren Skuamöz Hücreli Serviks Kanseri Tanısında PET/CT Yanıltıcı Olabilir mi?
Esra Özbaşlı, Çetin Çam, Ateş Karateke, Doğan Vatansever
 
P-163A case report: Vaginal myofibroblastoma
Mustafa Uzun, Eda Özyiğit, Sibel Orhun, Ayşegül Çinkaya, Serpil Aydoğmuş, Levent Keskin, Işık Üstüner,
Özlem Sarıcı, Filiz Avşar
 
P-164Differantial diagnosis of primary fallopian tube cancer:A case report
Mustafa Uzun, Eda Özyiğit, Ayşegül Çinkaya, Emine Çelen, Mehmet Gümüş, Filiz Avşar
 
P-165The value of ultrasonography and tumor markers in the differential diagnosis of postmenopausal
ovarian cysts

Filiz Avşar, Emel Şimşek, Sıtkı İsenlik, Mustafa Uzun, Eda Özyiğit, Ayşegül Çinkaya, Mehmet Gümüş,
Emine Çelen, Işık Üstüner, Levent Keskin, Serpil Aydoğmuş
 
P-166Uterusun ender görülen bir tümörü:lipoleiomyoma
Filiz Avşar, Serpil Aydoğmuş, Mustafa Uzun, Hüseyin Levent Keskin, Mehmet Gümüş, Aydın Kurt,
İlke Seçti Çulha, Olcay Kandemir
 
P-167Antalya ve İzmir'de Yaşayan Kadınlarda Kanser İnsidansı (1998-2002)
Hülya Karakılınç, Sultan Eser
 
P-168Bir yerleşim bölgesinde gerçekleştirilen Pap Smear taraması
Gülten Güvenç, Aygül Akyüz, Müfit Cemal Yenen, Murat Dede, Ömer Günhan
 
P-169Prognostic value of Ca 125 in the prediction of survival of all epithelial ovarian cancer
Ahmet Çetin, Hüsnü Görgen, Murat Api, Esra İdiş
 
P-170Suboptimal Opere Edilen Over Kanserli Bir Hastada Laparoskopik Tekrar Evreleme
Samet Topuz, Belgin Mustafa, Ahmet Cem İyibozkurt, Süleyman Engin Akhan, Yavuz Salihoğlu,
Ergin Bengisu, Sinan Berkman
 
P-171Preoperatif Evre 1B1 Serviks Kanseri Olgusunda Hibrid Pozitron Emisyon Tomografisi – Bilgisayarlı
Tomografide (PET-BT) Saptanan Pozitif Obturator Lenf Bezi Tutulumuna Laparoskopik Yaklaşım

Cem İyibozkurt, Samet Topuz, Selen Gürsoy, Ayşe Filiz Gökmen, Yavuz Salihoğlu, Ergin Bengisu,
Sinan Berkman
 
P-172Endometrium Kanseri’nde Tah + Bso Sonrasi Radyoterapi’nin Sağkalıma Katkısı: 30 Vakanın Retrospektif Analizi
Eda Küçüktülü, Emel Çimşitoğlu, Fatma Çolak, Murat Topbaş, Melek Yavuz
 
 
   

LookUs & Online Makale